Conditii INCOTERMS

Condiții de livrare Incoterms

Toate tipurile de transport

Termenii comerciali internaționali (Termeni INCO) sunt un set de reguli pe care Camera Internațională de Comerț le-a conceput și compilat (ultima actualizare din 2000). Scopul acestor reguli este de a defini rolul și obligațiile (financiare și de răspundere) dintre Vânzători și Cumpărători care sunt implicați într-o tranzacție COMERCIALĂ internațională care implică transportul de mărfuri dintr-un loc în altul.

//www.carpathiatrans.ro/wp-content/uploads/2020/12/all_mode_of_transport.png
EXW (EX WORKS)
Descriere:
Produsul și riscurile se transferă cumpărătorului, incusiv plata transportului și costul asigurării de la poarta fabricii vânzătorului. Este condiția de livrare cea mai comodă pentru vânzător care trebuie să pună marfa ambalată la dispoziția cumpărătorului, care este obligat să o încarce pe cheltuiala și riscul său.
FCA (Free Carrier)
Descriere:
Franco cărăuș înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care a predat marfa vâmuită pentru export, în grija cărăușului desemnat de cumpărător la locul sau punctul convenit. În cazul în care cumpărătorul nu indică un punct precis, vânzătorul poate să aleagă punctul de la locul sau raza teritorială menționată unde cărăușul urmează să preia marfa în custodia sa. În cazul în care potrivit practicii comerciale este necesar sprijinul vânzătorului pentru încheierea contractului cu cărăușul (cum este cazul în transportul CFR sau aerian). Vânzătorul acționează pe riscul și cheltuiala cumpărătorului.
CPT (Carriage Paid To)
Descriere:
Vânzătorul plătește pentru transportul mărfii la destinația convenită. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a mărfii, precum și orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost predată cărăușului trec de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa a fost predată cărăușului. În cazul în care pentru transportul mărfii se folosesc cărăuși succesivi, riscurile trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
CIP (Carriage and Insurance Paid)
Descriere:
Vânzătorul are aceleași obligații ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie să efectueze și asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a mărfii pe timpul transportului. Vânzătorul încheie contractul și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul trebuie să ia notă că în cazul CIP vânzătorul este obligat să obțină prima de asigurarea pentru acoperire minimă. Termenul CIP implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.
DAT (Delivered at Terminal)
Descriere:
Vânzătorul livrează și descarcă din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei, depozit, stradă, cargo terminal, terminal CFR. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal să fie foarte bine precizată. DAT acoperă formalitățile de vâmuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.
DAP (Delivered at Place)
Descriere:
Vanzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea și descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal să fie foarte bine precizată. În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la desținatie, acesta Nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noțiunea de LOC să fie foarte bine precizată. DAP acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.
DDP (Delivered Duty Paid)
Descriere:
Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul convenit din țara importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

Transport maritim și terestru

//www.carpathiatrans.ro/wp-content/uploads/2020/12/Transport-maritim-si-terestru.png
FAS (Free Alongside Ship)
Descriere:
Vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusă de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje sau pe bac, în portul de încarcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FAS împlică obligația cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export și nu trebuie folosită în cazul în care cumpărătorul nu poate să îndeplinească direct sau indirect formalitățile de export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.
FOB (Free On Board)
Descriere:
Vânzătorul își îndeplineste obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, în portul de încarcare convenit. Costurile și riscurile de pierdere și deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FOB implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanța, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit să se folosească termenul FCA.
CFR (Cost & Freight)
Descriere:
Vânzătorul trebuie să plătească navlu-ul și costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinație convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum și orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfă a fost livrată la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încarcare. Termenul C.F.R implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanța cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit să se folosească termenul CPT.
CIF (Cost, Insurance and Freight)
Descriere:
Vânzătorul are aceleasi obligatii ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pierderea sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim. Vânzătorul încheie și plătește contractele de asigurare și plătește prima de asigurare. Cumpărătorul ia nota ca în cazul termenului CIF, vânzătorul este obligat să obțină asigurarea pentru acoperirea minimă. Termenul CIF implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanța cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit să se folosească termenul CIP.

EXW (EX WORKS)

FCA (Free Carrier)

CPT (Carriage Paid To)

CIP (Carriage and Insurance Paid)

DAT (Delivered at Terminal)

DAP (Delivered at Place)

DDP (Delivered Duty Paid)

FAS (Free Alongside Ship)

FOB (Free On Board)

CFR (Cost & Freight)

CIF (Cost, Insurance and Freight)

ro_RORomanian